idr-163
Název: Workshop on CRIS, CERIF and Institutional Repositories
Autoři: Pejšová, Petra
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: Cílem zahraniční služební cesty byl pracovní workshop k systému CRIS a institucionálním repozitářům. Workshop byl určen zástupcům organizací, které jsou členy the European Organisation for International Research Information. V rámci této organizace je vyvíjen euroCRIS (Current Research Information System), což je informační nástroj určený pro poskytování přístupu k výzkumu a šíření informací. CRIS se skládá z datového modelu popisujícího objekty, které jsou předmětem zájmu výzkumu a vývoje a soubor nástrojů pro správu dat. CRIS je založen na datovém modelu CERIF, který popisuje entity, vztahy a strukturu vědeckých informací. Za Českou republiku se akce zúčastnila PhDr. Petra Pejšová z NTK, která byla přizvána z důvodu vedení Národního úložiště šedé literatury a nebyl po ní požadován účastnický poplatek v euroCRIS. Cílem workshopu bylo představení již existujících implementací a vytvoření podkladů pro plenární zasedání EuroCRIS, které mají navrhnout postup, jak vyvíjet CRIS, aby podporoval přístup k informacím z výzkumu v EU bez bariér. Cílem organizátorů bylo zasvětit zástupce NTK do tohoto složitého systému a představit mu euroCRIS komunitu.
Klíčová slova: CERIF; konference; metadata; metadatový formát; mezinárodní konference; repozitář; výzkumný informační systém; vědecká komunikace
Anglická klíčová slova: CERIF; Conference; CRIS; Current research information system; international conference; metadata; Metadata format; Repository; science communication
Konference/Akce: 2nd Workshop on CRIS, CERIF and Institutional Repositories, Řím (IT), 2011-05-23 / 2011-05-24
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Národní úložiště šedé literatury
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2012-01-16, naposledy upraven 2018-07-30.


Dokumenty jsou dostupné pouze pro zaměstnance NTK.