idr-164
Title: [originál] [překlad]
Konference IGeLU 2011 a Systémový seminář 2011
Authors: Kolátor, Jan; Janíček, Milan
Year: 2011
Language: cze
Abstract: Konfrerence IGeLU je konferencí pořádanou každoročně mezinárodním sdružením uživatelů ExLibris. Důležitým úkolem tohoto sdružení je vytvoření komunikace mezi institucemi používajícími knihovní systémy firmy ExLibris a následně možnost ovlivnit společným tlakem na výrobce další vývoj, ale i směřování těchto systémů. Letošní konference byla pořádána Univerzitou v Haifě (Izrael). Ke konferenci byl letos poprvé připojen i systémový seminář ExLibris - akce organizovaná firmou samotnou, která je určená pro objasnění principů fungování systémů a popis správných postupů při jejich správě. Výhodou systémového semináře je možnost setkat se osobně s vývojářským a podpůrným týmem.
Keyword(s): Aleph; ExLibris; knihovnickoinformační systémy automatizované; knihovní systém; mezinárodní konference; SFX; systém jako služba
English keyword(s): Aleph; automated library and information systems; ExLibris; international conference; Library system; SFX; System as a Service
Conference/Event: IGeLU 2011, Haifa (IL), 2011-09-11 / 2011-09-13
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-01-16, last modified 2018-07-30


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]