idr-164
Název: [originál] [překlad]
Konference IGeLU 2011 a Systémový seminář 2011
Autoři: Kolátor, Jan; Janíček, Milan
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: Konfrerence IGeLU je konferencí pořádanou každoročně mezinárodním sdružením uživatelů ExLibris. Důležitým úkolem tohoto sdružení je vytvoření komunikace mezi institucemi používajícími knihovní systémy firmy ExLibris a následně možnost ovlivnit společným tlakem na výrobce další vývoj, ale i směřování těchto systémů. Letošní konference byla pořádána Univerzitou v Haifě (Izrael). Ke konferenci byl letos poprvé připojen i systémový seminář ExLibris - akce organizovaná firmou samotnou, která je určená pro objasnění principů fungování systémů a popis správných postupů při jejich správě. Výhodou systémového semináře je možnost setkat se osobně s vývojářským a podpůrným týmem.
Klíčová slova: Aleph; ExLibris; knihovnickoinformační systémy automatizované; knihovní systém; mezinárodní konference; SFX; systém jako služba
Anglická klíčová slova: Aleph; automated library and information systems; ExLibris; international conference; Library system; SFX; System as a Service
Konference/Akce: IGeLU 2011, Haifa (IL), 2011-09-11 / 2011-09-13
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2012-01-16, naposledy upraven 2018-07-30.


Dokumenty jsou dostupné pouze pro zaměstnance NTK.
Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]