idr-167
Název: [originál] [překlad]
XIII. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR
Autoři: Procházková, Petra; Chodounská, Alena
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: Národná komisia pre služby (dále jen NKS) je poradním orgánem ředitele Slovenské národní knihovny. Cílem NKS je rozvoj knihovnicko-informačních služeb a navázání mezinárodní spolupráce. Členy komise se stali nejen zástupci Národní knihovny ČR, ale od roku 2009 také zástupci NTK. Komise zasedá alespoň jednou ročně a zabývá se předem stanovenými otázkami. Náměty, které vznikají z její činnosti jsou předkládány řediteli Slovenské národní knihovny a ředitelům ostatních knihoven zastoupených v komisi. XIII. zasedání proběhlo v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. Zástupci NTK v komisi aktivně participují, vyjadřují se k probíraným tématům a přináší příspěvky shrnující zkušenosti z oblasti služeb NTK. Letošní zasedání bylo zaměřeno na prezentace portálů a význam použití webu 2.0 v prezentaci knihovny a poskytování služeb zákazníkům. Představeny byly také legislativní změny mající dopad na služby knihoven. Účast zástupců Národní technické knihovny na Národní komisi pro služby SR má velký význam nejen pro výměnu zkušeností a vzájemnou inspiraci, ale také pro navazování kontaktů a vzájemné spolupráce.
Klíčová slova: informační služby; knihovna; knihovny; konference; služby; uživatel; vědecká setkání
Anglická klíčová slova: Conference; information services; libraries; Library; scientific meetings; Services; User
Konference/Akce: XIII. zasadnutie Národnej komisie pre služby, Prešov (SK), 2011-06-01 / 2011-06-02
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2012-01-17, naposledy upraven 2018-07-30.


Dokumenty jsou dostupné pouze pro zaměstnance NTK.
Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]