idr-171
Title: Online information 2010
Authors: Římanová, Radka; Žižková, Štěpánka; Svoboda, Martin
Year: 2010
Language: cze
Abstract: Hlavním cílem návštěvy Online information bylo setkání se se zástupci nakladatelství, s nimiž NTK sjednává licenční smlouvy pro konsorciální zpřístupnění elektronických informačních zdrojů z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum, tj. Springer Verlag (Kluwer Academic Publishing) a John Wiley & Sons (Blackwell), PHÚ B.1/H, řešení projektu INFOZ. Proběhlo také předem dojednané setkání s nakladatelstvím Emerald; NTK je v ČR jedním z jeho největších předplatitelů EIZ. Dále proběhla jednání se zástupci OCLC, BIBSYS a Serial Solution.
Keyword(s): elektronické knihy; elektronické publikování; elektronické zdroje; knihovny; management; management knihoven; mezinárodní konference; sociální média
English keyword(s): e-books; e-publishing; electronic sources; international conference; libraries; Library management; management; Social media
Conference/Event: Online information 2010, London (GB), 2010-11-30 / 2010-12-02
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Electronic Resources
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-01-17, last modified 2020-01-13


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]