idr-181
Název: [originál] [překlad]
Mezinárodní konference CASLIN 2010
Autoři: Kožuchová, Darina
Rok: 2010
Jazyk: cze
Abstrakt: Mezinárodní konference CASLIN 2010 s tematikou „Library services, user´s needs and changing economic realities“ se konala v Tálech (Slovensko). Pořadatelem konference byla Univerzitní knihovna Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Hlavní myšlenkou byla prezentace zkušeností zejména zahraničních lektorů o dopadech ekonomické krize na činnost knihoven a na poskytování služeb zákazníkům knihoven a měnící se vize a poslání knihoven vlivem probíhajících ekonomických i technologických změn. Jako zásadní pro přežití označili přednášející změnu charakteru knihoven jako institucí poskytující výlučně knihovní služby na instituce s neknihovnickými aktivitami, službami různého charakteru pro příslušné komunity; s těmito změnami souvisí jejich vnější a vnitřní přestavba i celková organizační kultura. Nevyhnutným předpokladem pro ekonomické přežití je úzká spolupráce knihoven při budování fondů, poskytování a propagaci nových služeb, sdílení budov, prostorů, lidí a dodavatelů. Nové technologie, jejich ovládání zákazníky a změna chování se zákazníků nutí knihovny intenzivně digitalizovat a vzdělávat knihovníky pro nové tisíciletí.
Klíčová slova: ekonomická krize; informační služby; knihovní služby; mezinárodní konference; uživatelské potřeby; veřejné knihovny; vědecké knihovny
Anglická klíčová slova: Economic crisis; information services; international conference; Library services; public libraries; scientific libraries; User´s needs
Konference/Akce: CASLIN 2010, Tále (SK), 2010-06-06 / 2010-06-10
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2012-01-20, naposledy upraven 2018-07-30.


Dokumenty jsou dostupné pouze pro zaměstnance NTK.
Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]