idr-183
Název: [originál] [překlad]
XI. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR
Autoři: Brůžková, Alena; Procházková, Petra
Rok: 2010
Jazyk: cze
Abstrakt: Národná komisia pre služby (dále jen NKS) je poradním orgánem ředitele Slovenské národní knihovny. Cílem NKS je rozvoj knihovnicko- informačních služeb a navázání mezinárodní spolupráce. Členy komise se stali nejen zástupci Národní knihovny ČR, ale od roku 2009 také zástupci NTK. Komise zasedá alespoň jednou ročně a zabývá se předem stanovenými otázkami. Náměty, které vznikají z její činnosti jsou předkládány řediteli Slovenské národní knihovny a ředitelům ostatních knihoven zastoupených v komisi. XI. zasedání proběhlo v Akademické knižnici Akadémie ozbrojených síl gen. M.R. Štefánka v Liptovském Mikuláši. Zástupci NTK v komisi aktivně participují, vyjadřují se k probíraným tématům a přináší příspěvky shrnující zkušenosti z oblasti služeb NTK. Letošní zasedání se neslo především v duchu řešení aktuálních problémových oblastí ve službách (předregistrace a přístup k el. zdrojům, vymáhání pohledávek, DPH a knihovní služby a fakturování služeb MVS). Představeny byly také legislativní změny mající dopad na služby knihoven. Účast zástupců České republiky na Národní komisi pro služby SR má velký význam nejen pro výměnu zkušeností a vzájemnou inspiraci, ale také pro navazování kontaktů a vzájemné spolupráce.
Klíčová slova: informační služby; knihovna; knihovny; konference; služby; uživatel; vědecká setkání
Anglická klíčová slova: Conferece; information services; libraries; Library; scientific meetings; Services; User
Konference/Akce: XI. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR , Liptovský Mikuláš (SK), 2010-06-01 / 2010-06-02
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2012-01-20, naposledy upraven 2018-07-30.


Dokumenty jsou dostupné pouze pro zaměstnance NTK.
Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]