idr-186
Název: [originál] [překlad]
Zpráva z konference PARTSIP 2010
Autoři: Fafková, Alena
Rok: 2010
Jazyk: cze
Abstrakt: Zpráva z konference PARTSIP 2010 přináší informace o průběhu akce a obsahu přednesených příspěvků. Významnou část konference představovaly tři diskusní panely, jejichž témata a závěry jsou ve zprávě též nastíněny. Hlavním cílem konference bylo představit nově vznikající projekt PARTSIP (Partnerská síť informačních profesionálů) a načrtnout jeho možnou podobu a vývoj.
Klíčová slova: competitive intelligence; informační technologie; inovace; projektové řízení; projektový management; projekty; sociální sítě; spolupráce; vědecká setkání; znalostní management
Anglická klíčová slova: Competitive intelligence; computer technology; Cooperating; Innovation; Knowledge management; project management; Project management; projects; scientific meetings; Social Networking
Konference/Akce: PARTSIP 2010, Brno (CZ), 2010-12-04
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2012-01-20, naposledy upraven 2020-07-16.


Dokumenty jsou dostupné pouze pro zaměstnance NTK.
Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]