idr-186
Title: [originál] [překlad]
Zpráva z konference PARTSIP 2010
Authors: Fafková, Alena
Year: 2010
Language: cze
Abstract: Zpráva z konference PARTSIP 2010 přináší informace o průběhu akce a obsahu přednesených příspěvků. Významnou část konference představovaly tři diskusní panely, jejichž témata a závěry jsou ve zprávě též nastíněny. Hlavním cílem konference bylo představit nově vznikající projekt PARTSIP (Partnerská síť informačních profesionálů) a načrtnout jeho možnou podobu a vývoj.
Keyword(s): competitive intelligence; informační technologie; inovace; projektové řízení; projektový management; projekty; sociální sítě; spolupráce; vědecká setkání; znalostní management
English keyword(s): Competitive intelligence; computer technology; Cooperating; Innovation; Knowledge management; project management; Project management; projects; scientific meetings; Social Networking
Conference/Event: PARTSIP 2010, Brno (CZ), 2010-12-04
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-01-20, last modified 2018-07-30


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]