idr-194
Title: [originál] [překlad]
Digitálna knižnica 2009 : stratégie, technológie, znalosti
Authors: Římanová, Radka; Pejšová, Petra; Žižková, Štěpánka; Svoboda, Martin
Year: 2009
Language: cze
Abstract: Konference shrnula nejnovější trendy v oblasti budování digitálních knihoven a to jak z pohledu technického a technologického, tak i z pohledu poskytování knihovnicko-inofrmačních služeb s cílem pokrtí informačních potřeb uživatelů vědeckých a akademických knihoven. V rámci programu bylo prezentováno několik případových studií, včetně podorbných informací o řešení projektu Slovenské digitálné knižnice. Během konference proběhlo jednání s firmami, které se STK již spolupracují a které by měli zájem na projektu Digitální polytematické knihovny pro vědu a výzkum participovat. Přínosem konference byla možnost prezentace výzkumného záměru STK Digitální knihovny pro šedou literaturu.
Keyword(s): digitální knihovny; informační služby; knihovnicko-informační služby; knihovnický software; knihovnictví; konference; mezinárodní konference
English keyword(s): automated library systems; Conference; digital libraries; information services; international conference; Librarianship; Library and information services
Conference/Event: Digitálna knižnica 2009, Jasná pod Chopkom (SK), 2009-05-15 / 2009-05-17
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-01-24, last modified 2020-01-13


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]