idr-198
Title: Thirteenth International Conference on Grey Literature: The Grey Circuit, From Social Networking to Wealth Creation
Authors: Pejšová, Petra
Year: 2011
Language: cze
Abstract: 13. ročník mezinárodní konference zaměřené na šedou literaturu hostovala v roce 2011 Kongresová knihovna ve Washingtonu D. C., USA. Celkem na konferenci přijelo 96 účastníků především z Evropy, severní Ameriky, ale také zástupci Japonska, Jižní Koreje, Indie a Ruska. Za Českou republiku se konference účastnila PhDr.Petra Pejšová z Národní technické knihovny, která zde přednesla příspěvek na téma Audit DRAMBORA for trustworthy repositories: A Study Dealing with the Digital Repositury of Grey Literature a prezentovala poster A linked data vocabulary of grey literature dokument types: Version 1.0. Konference se zabývala problematikou šedé literatury. Hlavními okruhy byly sociální sítě, specializované kolekce, open access a bohatství kreativity a pomyslné hranice dat. Konference se tentokrát významně věnovala geografickým informacím v různých kontextech. Součástí programu byla i exkurze do oddělení map v Kongresové knihovně.
Keyword(s): digitální knihovny; mezinárodní konference; Národní úložiště šedé literatury; otevřený přístup; sociální sítě; šedá literatura
English keyword(s): digital libraries; Grey Literature; grey literature; international conference; National Repository of Grey Literature; Open Access; social networks; Social Networks
Conference/Event: Thirteenth International Conference on Grey Literature (GL13), Washington D.C. (US), 2011-12-05 / 2011-12-06
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-01-24, last modified 2018-07-30


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]