idr-199
Title: [originál] [překlad]
Digitálná knižnica 2011: Digitalizácia a sprístupnenie digitálného obsahu
Authors: Pejšová, Petra; Frantíková, Bohdana
Year: 2011
Language: cze
Abstract: Cílem zahraniční služební cesty byl 5. ročník konference Digitálna knižnica 2011, kterou pořádaly Slovenská chemická knižnica v Bratislavě a společnost Microform, s. r.o.. Konference s názvem „Digitalizácia a sprístupnenie digitálneho obsahu“ se konala v Jasné pod Chopkom ve Slovenské republice od 28. března do 30. března 2011 a uskutečnila se v prostorách hotelu Družba. Setkání proběhlo z cílem informovat odbornou komunitu z oblasti knihovnictví, muzejnictví, archivnictví, galerií, audio a video tvorby o trendech v oblasti digitalizace, uchovávání a zpřístupňování digitálních dat a prezentovat úspěšné projekty, které mohou být inspirací pro instituce na Slovensku a v České republice. Konference se zúčastnily Bc. Bohdana Frantíková a PhDr. Petra Pejšová, která zde vystoupila s prezentací Audit důvěryhodnosti digitálního repozitáře NUŠL.
Keyword(s): digitalizace informačních zdrojů; digitální knihovny; DRAMBORA; informační služby; knihovnictví; knihovní systémy; mezinárodní konference; národní projekty; Národní úložiště šedé literatury
English keyword(s): digital libraries; digitization of information resources; DRAMBORA; information services; international conference; Librarianship; Library systems; National projects; National Repository of Grey Literature
Conference/Event: Digitálna knižnica 2011, Jasná pod Chopkom (SK), 2011-03-29 / 2011-03-30
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-01-24, last modified 2018-07-30


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]