idr-199
Název: [originál] [překlad]
Digitálná knižnica 2011: Digitalizácia a sprístupnenie digitálného obsahu
Autoři: Pejšová, Petra; Frantíková, Bohdana
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: Cílem zahraniční služební cesty byl 5. ročník konference Digitálna knižnica 2011, kterou pořádaly Slovenská chemická knižnica v Bratislavě a společnost Microform, s. r.o.. Konference s názvem „Digitalizácia a sprístupnenie digitálneho obsahu“ se konala v Jasné pod Chopkom ve Slovenské republice od 28. března do 30. března 2011 a uskutečnila se v prostorách hotelu Družba. Setkání proběhlo z cílem informovat odbornou komunitu z oblasti knihovnictví, muzejnictví, archivnictví, galerií, audio a video tvorby o trendech v oblasti digitalizace, uchovávání a zpřístupňování digitálních dat a prezentovat úspěšné projekty, které mohou být inspirací pro instituce na Slovensku a v České republice. Konference se zúčastnily Bc. Bohdana Frantíková a PhDr. Petra Pejšová, která zde vystoupila s prezentací Audit důvěryhodnosti digitálního repozitáře NUŠL.
Klíčová slova: digitalizace informačních zdrojů; digitální knihovny; DRAMBORA; informační služby; knihovnictví; knihovní systémy; mezinárodní konference; národní projekty; Národní úložiště šedé literatury
Anglická klíčová slova: digital libraries; digitization of information resources; DRAMBORA; information services; international conference; Librarianship; Library systems; National projects; National Repository of Grey Literature
Konference/Akce: Digitálna knižnica 2011, Jasná pod Chopkom (SK), 2011-03-29 / 2011-03-30
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Národní úložiště šedé literatury
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2012-01-24, naposledy upraven 2018-07-30.


Dokumenty jsou dostupné pouze pro zaměstnance NTK.
Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]