idr-200
Název: [originál] [překlad]
Digitálná knižnica 2011: Digitalizácia a sprístupnenie digitálného obsahu
Autoři: Pejšová, Petra; Frantíková, Bohdana
Rok: 2011
Jazyk: cze
Abstrakt: Účelem zahraniční cesty byla účast PhDr. Petry Pejšové a Bc. Bohdany Frantíkové na konferenci Digitálna knižnica 2011, která se konala od 23. listopadu do 25. listopadu 2011 na Slovensku v hotelu Družba v Jasné pod Chopkom. PhDr. Petra Pejšová zde 25.11. 2011 přednesla příspěvek s názvem Problémy sběru a zpřístpnění šedé literatury v ČR, ve kterém seznámila účastníky konference s jednotlivými okruhy problémů,které vznikají při sběru a zpřístupňování šedé literatury v ČR.
Klíčová slova: digitalizace informačních zdrojů; digitální knihovny; informační služby; knihovní služby; knihovní software; konference; mezinárodní konference; Národní úložiště šedé literatury; trendy
Anglická klíčová slova: Conference; digital libraries; digitization of information resources; information services; international conference; Library services; Library software; National Repository of Grey Literature; Trends
Konference/Akce: Digitálna knižnica 2011, Jasná pod Chopkom (SK), 2011-11-23 / 2011-11-25
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Národní úložiště šedé literatury
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2012-01-24, naposledy upraven 2018-07-30.


Dokumenty jsou dostupné pouze pro zaměstnance NTK.
Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]