idr-245
Název: [originál] [překlad]
Cestovní zpráva z konference „Bibliotheca Universalis – How to Organize Chaos? satelitního meetingu světového kongresu IFLA
Autoři: Římanová, Radka
Rok: 2005
Jazyk: cze
Abstrakt: Cílem cesty bylo zjistit finské i světové zkušenosti se zpřístupňováním fondů hybridních knihoven prostřednictvím internetu, tedy knihoven, které zpřístupňují svým uživatelům tradiční tištěné zdroje i elektronické zdroje. Tato problematika se odráží v budování sofistikovaných rozhraní elektronických knihovních katalogů a v budování internetových portálů. Právě budování portálů pro zpřístupnění všech typů zdrojů je jednou z nových aktivit, kterými se zabývají knihovny v ČR. Konference potvrdila, že situace v této oblasti je v ČR zcela v souladu se současnými trendy. Rozdíly, které byly zaznamenány, vyplývají jednak z celkově příznivější ekonomické situace Finska, ale i z jiného způsobu financování nákupů informačních zdrojů.
Klíčová slova: dodávání dokumentů; elektronické dokumenty; elektronické zdroje; hybridní knihovna; IFLA; knihovny; výpůjční služby
Anglická klíčová slova: circulation services; Document Supply; Electronic sources; electronic sources; Hybrid library; IFLA; libraries
Konference/Akce: Bibliotheca Universalis – How to Organize Chaos?, Järvenpää (FI), 2005-08-11 / 2005-08-12
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2012-02-07, naposledy upraven 2018-07-30.


Dokumenty jsou dostupné pouze pro zaměstnance NTK.
Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]