idr-268
Název: [originál] [překlad]
Audit Národního úložiště šedé literatury (NUŠL) v NTK s použitím nástroje DRAMBORA: Druhý audit 2010
Autoři: Národní technická knihovna
Rok: 2010
Jazyk: cze, eng
Abstrakt: Druhý audit Digitálního repozitáře NUŠL proběhl na konci roku 2010. V auditu se hodnotil aktuální stav repozitáře, pokrok dosažený za rok 2010 a identifikovala se nová potenciální rizika a možné postupy k jejich odstranění nebo k zmírnění jejich dopadu. Dokumentace projektu NUŠL, popis celého projektu, jeho postupů a procesů i související dokumenty pokročily v průběhu roku 2010 kupředu a představovaly tak velmi dobrý základ pro audit.
Klíčová slova: audit; digitální knihovny; evaluace; Národní úložiště šedé literatury; ochrana dat; projekty; repozitář; rizika; software; šedá literatura
Anglická klíčová slova: audit; data protection; digital libraries; evaluation; grey literature; National Repository of Grey Literature; projects; repository; risks; software
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Czech Republic


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Národní úložiště šedé literatury
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu

 

 Záznam vytvořen dne 2012-02-21, naposledy upraven 2018-07-30.