idr-288
Title: [originál] [překlad]
Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č 10517/2010, kterým se vydává Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Národní technické knihovny
Authors: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Year: 2010
Language: cze
Keyword(s): knihovny; ministerstvo; Národní technická knihovna; zřizovací listina
English keyword(s): foundation deed; libraries; ministry; National technical library
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Library Organization
Informative Documents > Legal Documents

 

 Record created 2012-03-09, last modified 2018-07-30


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]