idr-308
Title: Světlík - svět libereckých knihoven
Authors: Krajská vědecká knihovna v Liberci
Year: 2012
Language: cze
Keyword(s): Elektronické knihy na objednávku; exkurze; knihovny; knihovní služby; krajské knihovny; Národní technická knihovna; periodika
English keyword(s): eBooks on Demand; excursion; libraries; library services; National technical library; periodicals; regional libraries
Host item entry: ISSN 1214 - 275, č. 43 - 1 (2012)
Location: http://www.kvkli.cz/files/Svetlik/svetlik_43.pdf
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Promotion
Promotional Materials > Monitoring

 

 Record created 2012-03-30, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]