idr-32
Title: [originál] [překlad]
Projekt eBooks on Demand - Evropská knihovní síť
Authors: Kamrádková, Kateřina; Pospíšilíková, Věra
Year: 2010
Language: cze
Abstract: V roce 2007 byla na konferenci Knihovny současnosti představena služba eBooks on Demand (Žabička, 2007). Během tří let se v České republice do sítě knihoven poskytujících digitalizaci historických knih na objednávku připojily čtyři české knihovny: Knihovna Akademie věd (KNAV), Moravská zemská knihovna v Brně (MZK), Národní technická knihovna (NTK) a Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL). V následujícím příspěvku bude přiblížen projekt, v jehož rámci je služba EOD poskytována.
Keyword(s): digitalizace; digitalizace informačních zdrojů; elektronické knihy na objednávku; historické tisky; informační věda; knihovnictví
English keyword(s): digitalization; digitization of information resources; eBooks on Demand; information science; librarianship; rare prints
Conference/Event: Knihovny současnosti 2010, Seč u Chrudimi (CZ), 2010-09-14 / 2010-09-16
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > eBooks on Demand
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2011-05-13, last modified 2018-07-30


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]