idr-324
Title: [originál] [překlad]
Oddělení meziknihovních služeb
Authors: Gerlachová, Blanka
Year: 2010
Language: cze
Keyword(s): digitalizace informačních zdrojů; meziknihovní výpůjční služby; Národní technická knihovna; služby; Virtuální polytechnická knihovna
English keyword(s): digitization of information resources; interlibrary circulation services; National technical library; services; Virtual polytechnic library
Conference/Event: Knihovnické informační pondělky, Praha (CZ), 2010-08-16 / 2010-08-23
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Information Mondays
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2012-04-06, last modified 2018-07-30


Documents are available only to NTK employees.
Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]