idr-355
Title: [originál] [překlad]
Výzkumný záměr MSM 000010001 jako součást vícezdrojového zajištění informačních zdrojů pro VaV
Authors: Svoboda, Martin; Bayer, Jan
Year: 2005
Language: cze
Abstract: Článek obsahuje především postup a výsledky řešení výzkumného záměru MSM 000010001 "Zajištění informačních zdrojů a služeb z oblasti techniky a příbuzných věd pro výzkum a vývoj v letech 1999 - 2004. Cíle a výsledky záměru samotného jsou zde pojednány v úzké návaznosti na řešení projektů programu LI. Na příkladu konsorcií pro přístup do zahraničních on-line verzí časopisů , ustavených v rámci projektů LI , je zde dokumentována faktická provázanost cílů záměru s konsorcii, jejichž repertoár zpřístupněných on-line titulů je přímo závislý na předplatném tištěných verzí. Ve finanční rovině tak jde současně o provázanost účelového a institucionálního způsobu financování VaV. Popsány jsou rovněž návazné služby poskytované komunitě VaV a vývoj zájmu o ně po dobu řešení záměru.
Keyword(s): akvizice; dodávání dokumentů; informační služby; informační zdroje; konsorcia; licence; periodika; věda a výzkum
English keyword(s): acquisition; consortia; document delivery; information services; information sources; licences; periodicals; R&D
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic


Record appears in these collections:
Projects and activities > Electronic Resources
Projects and activities > Library services and collections
Author works > Scholarly Articles

 

 Record created 2012-04-17, last modified 2018-07-30


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]