idr-355
Název: [originál] [překlad]
Výzkumný záměr MSM 000010001 jako součást vícezdrojového zajištění informačních zdrojů pro VaV
Autoři: Svoboda, Martin; Bayer, Jan
Rok: 2005
Jazyk: cze
Abstrakt: Článek obsahuje především postup a výsledky řešení výzkumného záměru MSM 000010001 "Zajištění informačních zdrojů a služeb z oblasti techniky a příbuzných věd pro výzkum a vývoj v letech 1999 - 2004. Cíle a výsledky záměru samotného jsou zde pojednány v úzké návaznosti na řešení projektů programu LI. Na příkladu konsorcií pro přístup do zahraničních on-line verzí časopisů , ustavených v rámci projektů LI , je zde dokumentována faktická provázanost cílů záměru s konsorcii, jejichž repertoár zpřístupněných on-line titulů je přímo závislý na předplatném tištěných verzí. Ve finanční rovině tak jde současně o provázanost účelového a institucionálního způsobu financování VaV. Popsány jsou rovněž návazné služby poskytované komunitě VaV a vývoj zájmu o ně po dobu řešení záměru.
Klíčová slova: akvizice; dodávání dokumentů; informační služby; informační zdroje; konsorcia; licence; periodika; věda a výzkum
Anglická klíčová slova: acquisition; consortia; document delivery; information services; information sources; licences; periodicals; R&D
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Elektronické zdroje
Projekty a činnosti > Služby a fondy
Autorské práce > Odborné články

 

 Záznam vytvořen dne 2012-04-17, naposledy upraven 2020-07-11.


Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]