idr-359
Title: [originál] [překlad]
Metodika zpracování, dlouhodobého uchování a zpřístupnění šedé literatury v ČR na příkladu Národního úložiště šedé literatury
Authors: Pejšová, Petra
Year: 2011
Language: cze
Publisher: Národní technická knihovna
Keyword(s): digitální knihovny; digitální repozitář; elektronické informační zdroje; metodika; metody; NUŠL; Národní úložiště šedé literatury; pilotní projekt; šedá literatura
English keyword(s): digital libraries; digital repository; electronic sources; grey literature; methodics; methods; National Repository of Grey Literature; NRGL; pilot project
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Informative Documents > Methodics

 

 Record created 2012-04-24, last modified 2019-03-22


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]