idr-378
Title: [originál] [překlad]
Systémy vědeckotechnických informací a knihovny
Authors: Papík, Richard
Year: 2012
Language: cze
Abstract: Vědeckotechnické informace, resp. informace oblasti STM (science, technology, medicine) maji svá specifika oproti jiným informačně-knihovnickým systémům. Informační chování uživatelů této sféry je do jisté míry odlišné od jiných kategorií uživatelů. Moment zpoždění a poločas stárnutí informací se liší v této sféře rovn쾞 od jiných oborů a zpracování a distrubuce STM informací jsou více spojeny s elektronickými informačními zdroji, specializovanými digitálními knihovnami a databázovými centry. STM informace jsou často spojeny s procesy inovace a hospodářského rozvoje společnosti.
Keyword(s): EFI; elektronické zdroje; informační struktury; knihovny; konference; projekty; strategické plánování; veřejná správa; vědeckotechnické informace
English keyword(s): conference; EFI; electronic sources; information structures; libraries; projects; public administration; STM information; strategic planning
Conference/Event: Strategické plánování a informační struktury v knihovnách ČR, Praha (CZ), 2012-04-25
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Czech Republic


Record appears in these collections:
Projects and activities > Effective information services of NTK
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2012-05-11, last modified 2018-07-30


Videozáznam:
idr-378_2 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-378_1 - Download fulltextPDF [Download]