idr-382
Title: [originál] [překlad]
Procesní řízení: zásady a praxe
Authors: Číha, Milan; Komix
Year: 2012
Language: cze
Abstract: Příspěvek přiblíží zásady procesního řízení. Seznámí posluchače s používanými termíny a zkratkami. Zdůrazní důležitost orientace na zákazníka a vysvětlí hlavní myšlenky hodnocení procesu, cyklu zlepšování procesu. Seznámí účastníky také s podmínkami procesního řízení a změnami ve vazbách organizační struktury na procesy. Přednášející představí mimo jiné konkrétní příklady procesního řízení z praxe dodavatele.
Keyword(s): EFI; knihovny; konference; procesní řízení; projekty; strategické plánování; veřejná správa
English keyword(s): conference; EFI; libraries; process management; projects; public administration; strategic planning
Conference/Event: Strategické plánování a informační struktury v knihovnách ČR, Praha (CZ), 2012-04-25
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Czech Republic


Record appears in these collections:
Projects and activities > Effective information services of NTK
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2012-05-11, last modified 2018-07-30


Videozáznam:
idr-382_2 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-382_1 - Download fulltextPDF [Download]