idr-389
Název: [originál] [překlad]
Audit Národního úložiště šedé literatury (NUŠL) v NTK s použitím nástroje DRAMBORA: Třetí audit 2011
Autoři: Národní technická knihovna
Rok: 2012
Jazyk: cze, eng
Abstrakt: Třetí audit se opakoval s ročním odstupem a stejnou metodou jako oba dva audity předchozí, opět s využitím externího konzultanta, který opět získal informace rozhovorem s členy týmu NUŠL a studiem nejdůležitějších dokumentů, které zachycují práci s předchozím auditem a pokrok, který NUŠL zaznamenal v roce 2011 včetně změn jeho relevantního okolí.
Klíčová slova: audit; digitální knihovny; evaluace; Národní úložiště šedé literatury; ochrana dat; projekty; repozitář; rizika; software; šedá literatura
Anglická klíčová slova: audit; data protection; digital libraries; evaluation; grey literature; National Repository of Grey Literature; projects; repository; risks; software
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Czech Republic


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Národní úložiště šedé literatury
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu

 

 Záznam vytvořen dne 2012-05-25, naposledy upraven 2018-07-30.