idr-399
Title: [originál] [překlad]
Zajištění informačních zdrojů a služeb z oblasti techniky a příbuzných věd pro výzkum a vývoj: Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru MSM 000010001 (2004)
Authors: Svoboda, Martin
Year: 2004
Language: cze
Publisher: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): akvizice; informační služby; informační struktura; periodika; výzkum; věda a výzkum
English keyword(s): acquisition; information services; information structure; periodicals; R&D; research
Project no.: RIV/61387142:_____/04:00011057
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Electronic Resources
Projects and activities > Library services and collections
Reports > Final report of the project

 

 Record created 2012-05-29, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]