idr-402
Title: [originál] [překlad]
Služby Národní technické knihovny
Authors: Fafková, Alena
Year: 2010
Language: cze
Abstract: Je tomu takřka rok, co se v Dejvicích v nové budově a s novým názvem otevřela Národní technická knihovna. Po několika měsíční odmlce vyplněné stěhováním, štítkováním, tagováním a rovnáním jsme otevřeli všechny čtyři brány a přivítali nové i stávající zákazníky. Cílem článku je představit služby Národní technické knihovny a podělit se o zkušenosti z provozu této staronové knihovny. Ráda bych Vás seznámila zejména s fyzickými službami, které svým zákazníkům poskytují knihovníci přímo v budově. Zvu Vás na virtuální procházku knihovnou po pultech a patrech. Záměrně se vyhýbám podrobnějšímu popisu nabízených elektronických či konferenčních služeb, neboť jejich popis přísluší povolanějším kolegům.
Keyword(s): asistované služby; informační služby; knihovny; knihovní služby; Národní technická knihovna
English keyword(s): assisted services; information services; libraries; library services; National technical library
Host item entry: Inflow, ISSN 1802-9736, Vol. 3, no.8 (2010)
Location: http://www.inflow.cz/sluzby-narodni-technicke-knihovny
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Library services and collections
Author works > Scholarly Articles

 

 Record created 2012-05-29, last modified 2018-07-30
No fulltext