idr-505
Title: [originál] [překlad]
1.2.1.10 Výsledky dotazníkového šetření
Authors: Národní technická knihovna
Year: 2012
Language: cze
Publisher: Národní technická knihovna
Abstract: Dílčí výstup projektu EFI.
Keyword(s): EFI; elektronické zdroje; informační gramotnost; knihovnictví; knihovní služby; kvantitativní metody; výzkumy spokojenosti
English keyword(s): EFI; electronic sources; information literacy; librarianship; library services; quantitative methods; satisfaction survey
Note: Doplňková část, verze dokumentu 1.0
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Effective information services of NTK
Informative Documents > Analysis

 

 Record created 2012-11-06, last modified 2018-07-30


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]