idr-516
Title: [originál] [překlad]
Knihovny a nové modely šíření vědění
Authors: Zlatuška, Jiří
Year: 2012
Language: cze
Abstract: Knihovny jako pouhá skladiště knih začínají být minulostí. Nové modely akumulace šíření lidských vědomostí nahrazují a rozšiřují tradiční tištěné publikace jako jediné médium. Důsledky těchto změn se týkají ekonomiky šíření informací, kulturní role knihoven i funkcí, které knihovny plní.
Keyword(s): digitální knihovny; digitální repozitář; Efektivní informační služby NTK; EFI; knihovnictví; otevřený přístup; vědecká komunikace; šíření informací
English keyword(s): digital libraries; digital repository; Effective information services of NTL; EFI; information dissemination; librarianship; open access; scholarly communication
Conference/Event: Strategické plánování v knihovnách v ČR a zahraničí: akvizice elektronických informačních zdrojů, Praha (CZ), 2012-11-08
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Effective information services of NTK
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2012-11-14, last modified 2020-07-11


Videozáznam:
idr-516_2 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-516_1 - Download fulltextPDF [Download]