idr-516
Název: [originál] [překlad]
Knihovny a nové modely šíření vědění
Autoři: Zlatuška, Jiří
Rok: 2012
Jazyk: cze
Abstrakt: Knihovny jako pouhá skladiště knih začínají být minulostí. Nové modely akumulace šíření lidských vědomostí nahrazují a rozšiřují tradiční tištěné publikace jako jediné médium. Důsledky těchto změn se týkají ekonomiky šíření informací, kulturní role knihoven i funkcí, které knihovny plní.
Klíčová slova: digitální knihovny; digitální repozitář; Efektivní informační služby NTK; EFI; knihovnictví; otevřený přístup; vědecká komunikace; šíření informací
Anglická klíčová slova: digital libraries; digital repository; Effective information services of NTL; EFI; information dissemination; librarianship; open access; scholarly communication
Konference/Akce: Strategické plánování v knihovnách v ČR a zahraničí: akvizice elektronických informačních zdrojů, Praha (CZ), 2012-11-08
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Efektivní informační služby NTK
Projekty a činnosti > Konference
Konferenční materiály > Příspěvky

 

 Záznam vytvořen dne 2012-11-14, naposledy upraven 2018-07-30.


Videozáznam:
idr-516_2 - Stáhnout plný textMP4 [Stáhnout]
Prezentace:
idr-516_1 - Stáhnout plný textPDF [Stáhnout]