idr-517
Title: [originál] [překlad]
Přístupy ke zjišťování hodnoty veřejných služeb vnímané spotřebiteli
Authors: Řehák, Tomáš; Stejskal, Jan
Year: 2012
Language: cze
Abstract: Potřeba hledat úspory ve veřejných rozpočtech staví čím dále větší počet veřejných knihoven před úkol odpovědět na otázku po své užitečnosti. A odpovědět nikoliv ve floskulích či neměřitelných kategoriích. Je třeba odpovídat v korunách, procentech či měsících návratnosti. A je třeba nalézt odpovědi nejen na otázky užitečnosti knihovny jako celku, ale i jednotlivých služeb či jejich okruhů. Městská knihovna v Praze spolu s Univerzitou Pardubice a Univerzitou Matěja Béla v Bánské Bystrici pracují na tříletém projektu, který by měl pomoci nalézt metodiku hodnověrně prováděných výzkumů v této oblasti.
Keyword(s): analýza služeb; CBA; Cost-Benefit analýza; Efektivní informační služby NTK; EFI; knihovní fondy; Městská knihovna v Praze; návratnost investic; ROI; strategické plánování; veřejné knihovny
English keyword(s): analysis of services; CBA; Cost-Benefit Analysis; Effective information services of NTL; EFI; library collections; Municipal Library of Prague; public libraries; return on investment; ROI; strategic planning
Conference/Event: Strategické plánování v knihovnách v ČR a zahraničí: akvizice elektronických informačních zdrojů, Praha (CZ), 2012-11-08
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Czech Republic


Record appears in these collections:
Projects and activities > Effective information services of NTK
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2012-11-14, last modified 2018-07-30


Videozáznam:
idr-517_2 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-517_1 - Download fulltextPDF [Download]