idr-524
Title: [originál] [překlad]
1.2.1.4-6 Školní knihovny
Authors: Národní technická knihovna
Year: 2012
Language: cze
Publisher: Národní technická knihovna
Keyword(s): Efektivní informační služby v NTK; EFI; elektronické informační zdroje; informační zdroje; Národní technická knihovna; střední školy; školní knihovny
English keyword(s): Effective information services of NTL; EFI; electronic sources; high schools; information resources; National Technical Library; school libraries
Note: 1.2.1.4 Analýza zabezpečení dostupnosti informačních zdrojů, a to zejména v oblasti gesce NTK na nižších stupních vzdělávací soustavy, 1.2.1.6 Vyhodnocení potřeby zřízení metodického pracoviště NTK pro školní knihovny středních škol zaměřené na oblast gesce NTK
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Effective information services of NTK
Informative Documents > Analysis

 

 Record created 2012-11-21, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]