idr-526
Title: [originál] [překlad]
1.2.1.8 Identifikace duplicit a oblastí nesplňujících zásadu 3E a legislativních omezení včetně navržení optimálního modelu pro ČR
Authors: Národní technická knihovna
Year: 2012
Language: cze
Publisher: Národní technická knihovna
Keyword(s): Efektivní informační služby NTK; EFI; elektronické informační zdroje; informační zdroje; Národní technická knihovna
English keyword(s): Effective information services of NTL; EFI; electronic sources; information resources; National Technical Library
Note: Verze dokumentu 1.0
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Effective information services of NTK
Informative Documents > Analysis

 

 Record created 2012-11-21, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]