idr-527
Title: [originál] [překlad]
1.2.1.9 Analýza možností transformace příspěvkové organizace NTK na výzkumnou organizaci podle pravidel Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
Authors: Národní technická knihovna
Year: 2012
Language: cze
Publisher: Národní technická knihovna
Keyword(s): Efektivní informační služby NTK; EFI; knihovny; Národní technická knihovna; vědecká instituce
English keyword(s): Effective information services of NTL; EFI; libraries; National Technical Library; research institution
Note: Verze dokumentu 2.0
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Effective information services of NTK
Informative Documents > Analysis

 

 Record created 2012-11-21, last modified 2018-07-30


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]