idr-547
Title: [originál] [překlad]
1.2.4 Implementace jednotného systému plánování nákupu EIZ do ČR
Authors: Národní technická knihovna
Year: 2012
Language: cze
Keyword(s): akvizice; EFI; elektronické informační zdroje; elektronické zdroje; jednotný systém; SWOT analýza; trendy
English keyword(s): acquisition; EFI; electronic resources; electronic sources; SWOT analysis; trends; uniform system
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Effective information services of NTK
Projects and activities > CzechELib
Informative Documents > Analysis

 

 Record created 2013-01-03, last modified 2018-07-30


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]