idr-574
Title: [originál] [překlad]
Slovníček pojmů NTK
Authors: Národní technická knihovna
Year: 2011
Language: cze
Keyword(s): knihovny; Národní technická knihovna; propagace; Secondweb; terminologie
English keyword(s): libraries; National Technical Library; promotion; Secondweb; terminology
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Promotion
Informative Documents > Methodics

 

 Record created 2013-03-19, last modified 2018-07-30


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]