idr-58
Title: [originál] [překlad]
Výroční zpráva Státní technické knihovny 1998
Authors: Státní technická knihovna
Year: 1999
Language: cze
ISSN: 1212-6268
Keyword(s): národní knihovny; speciální knihovny; Státní technická knihovna; vysokoškolské knihovny; výroční zpráva
English keyword(s): academic libraries; annual report; national libraries; special libraries; State technical library
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Library Organization
Reports > Annual reports

 

 Record created 2011-07-11, last modified 2018-07-30


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]