idr-587
Title: [originál] [překlad]
Rešeršní služby Bibliografie dějin Českých zemí v Historickém ústavu AV ČR
Authors: Hanelová, Věra
Year: 2013
Language: cze
Keyword(s): Bibliografie dějin Českých zemí; Historický ústav; oddělení historické bibliografie; příklady; rešeršní služby
English keyword(s): Bibliography of History of the Czech Lands; department of historical bibliography; examples; Institute of History; search services
Conference/Event: Elektronicky, online, na dosah 2013, Praha (CZ), 2013-03-12
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2013-04-08, last modified 2018-07-30


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]