idr-63
Title: [originál] [překlad]
Výroční zpráva Státní technické knihovny 2003
Authors: Státní technická knihovna
Year: 2004
Language: cze
ISBN: 80-86504-13-1
ISSN: 1212-6268
Keyword(s): knihovny; odborné knihovny; Státní technická knihovna; veřejné knihovny; vysokoškolské knihovny; výroční zpráva
English keyword(s): academic libraries; annual report; libraries; public libraries; special libraries; State technical library
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Library Organization
Reports > Annual reports

 

 Record created 2011-07-11, last modified 2018-07-30


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]