idr-644
Název: [originál] [překlad]
Cestovní zpráva ze zahraniční cesty na druhé setkání účastníků projektu Dissemination and Exploitation via Libraries: for Success and Sustainability (Di-XL)
Autoři: Pavelová, Alena; Dvořáková, Drahomíra
Rok: 2013
Jazyk: cze
Abstrakt: Osobní forma setkání v Bělehradě bylo pro další vývoj projektu klíčové, prostřednictvím četných diskuzí i formou brainstormingu, či prací ve skupině se podařilo plnit plán projektu. Setkání se konalo v Městské knihovně v Bělehradě, v sídle dalšího z účastníků projektu. Na setkání byly pro jednány výsledky Analýzy a výzkumu potřeb celoživotního učení v jednotlivých zemích s následnými závěry a doporučením pro tvorbu modelu. Partneři definovali pracovní postupy a rozdělili si pracovní úkoly při práci na vytvoření modelu pro šíření a využití v ýsledků programů CŽU prostřednictvím knihoven. Projekt Di - Xl je zaměřený na analýzu a výzkum potřeb celoživotního učení a vytvoření modelu spolupráce knihoven a organizací LLP (lifelong learning programs) v šíření výsledků LLP. Tento model následně bude př edstaven knihovnám a ostatním organizacím, které se podílí na vytváření politiky celoživotního učení. Česká republika je v tomto mezinárodním projektu zastoupena Národní technickou knihovnou a firmou SEDUKON.
Klíčová slova: projekt DiXL; projekty; služební cesta
Anglická klíčová slova: project DiXL; project meeting; projects
Konference/Akce: Druhé projektové setkání DiXL, Bělehrad (RS), 2013-05-16 / 2013-05-17
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Czech Republic


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > DiXL
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2013-07-01, naposledy upraven 2018-07-30.


Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]