idr-646
Title: [originál] [překlad]
Návrh implementace jednotného systému pro nákup EIZ: Zabezpečení efektivní dostupnosti elektronických informačních zdrojů
Authors: Národní technická knihovna
Year: 2013
Language: cze
Keyword(s): akvizice; Efektivní informační služby; EFI; elektronické informační zdroje; jednotný systém; knihovny; projekty
English keyword(s): acquisition; Effective information services; EFI; electronic information resources; integrated system; libraries; projects
Note: Pracovní dokument pro skupinu zodpovědnou za realizaci Priority 7 Koncepce rozvoje knihoven České republiky na léta 2011 – 2015. V rámci tohoto dokumentu byly využity výsledky projektu „Efektivní informační služby pro veřejnost a státní správu“, reg.č. ČZ.1.04/4.1.00/59.00019, podpořeném Evropským sociálním fondem a řešeného v Národní technické knihovně v letech 2012 - 2014. Verze dokumentu 2.0
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic


Record appears in these collections:
Projects and activities > Effective information services of NTK
Projects and activities > CzechELib
Informative Documents > Analysis

 

 Record created 2013-07-09, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]