idr-646
Název: [originál] [překlad]
Návrh implementace jednotného systému pro nákup EIZ: Zabezpečení efektivní dostupnosti elektronických informačních zdrojů
Autoři: Národní technická knihovna
Rok: 2013
Jazyk: cze
Klíčová slova: akvizice; Efektivní informační služby; EFI; elektronické informační zdroje; jednotný systém; knihovny; projekty
Anglická klíčová slova: acquisition; Effective information services; EFI; electronic information resources; integrated system; libraries; projects
Poznámka: Pracovní dokument pro skupinu zodpovědnou za realizaci Priority 7 Koncepce rozvoje knihoven České republiky na léta 2011 – 2015. V rámci tohoto dokumentu byly využity výsledky projektu „Efektivní informační služby pro veřejnost a státní správu“, reg.č. ČZ.1.04/4.1.00/59.00019, podpořeném Evropským sociálním fondem a řešeného v Národní technické knihovně v letech 2012 - 2014. Verze dokumentu 2.0
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Efektivní informační služby NTK
Projekty a činnosti > CzechELib
Informativní dokumenty > Analýzy

 

 Záznam vytvořen dne 2013-07-09, naposledy upraven 2018-07-30.


Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]