idr-650
Title: 14th International Society of Scientometrics and Infometrics Conference
Authors: Szarzec, Jakub
Year: 2013
Language: cze
Abstract: Účelem zahraniční cesty byla účast na „14th International Society of Scientometrics and Infometrics Conference“, která se konala 15. – 18. 7. 2013 ve Vídni (Rakousko). Účastník navštívil tematicky zaměřené semináře a workshopy. Konference a její přednášky byly tematicky zaměřeny na obor bibliometrie a scientometrie. Její účastník tak získal poznatky a zkušenosti z oblasti oboru hodnocení vědecké práce a výzkumu.
Keyword(s): bibliometrie; hodnocení; infometrie; scientometrie; vědecká komunikace
English keyword(s): bibliometrics; evaluation; infometrics; science communication; scientometrics
Conference/Event: 14th International Society of Scientometrics and Infometrics, Vienna (AT), 2013-07-15 / 2013-07-18
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2013-08-05, last modified 2018-07-30


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]