idr-665
Title: [originál] [překlad]
Nástroje a platformy vědy 2.0
Authors: Simandlová, Tereza
Year: 2013
Language: cze
Abstract: V době, kdy vědecká práce a komunikace probíhá téměř vždy online, není divu, že i nástroje 2.0 - sociální média - pronikají do práce odborníků, vědců a výzkumníků. Příspěvek se pokusí obecně představit možnosti a prolnutí 2.0 nástrojů a platforem s vědeckou prací a představit i konkrétní služby, které již odborníci po celém světě využívají a které jim značně usnadňují kolaborativní práci, zviditelňují jejich činnost apod.
Keyword(s): otevřený přístup; sociální média; věda 2.0; web 2.0
English keyword(s): open access; Open Access; Open Science; science 2.0; social media
Conference/Event: Open Access aneb Open your mind! 2013, Praha (CZ), 2013-10-24
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Open Access
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2013-11-05, last modified 2018-07-30


Videozáznam:
Simandlova - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-665_1 - Download fulltextPDF [Download]