idr-666
Title: [originál] [překlad]
Vývoj, příležitosti a výzvy otevřeného přístupu v rámci Elsevier
Authors: Vavříková, Lucie
Year: 2013
Language: eng
Abstract: Trvalý přístup bez poplatků k publikovaným výsledkům výzkumu společně s uvolněním pravidel pro (znovu)užití tohoto obsahu je to, jak Elsevier dnes chápe pojem otevřený přístup. K naplnění tohoto konceptu je více cest, a každá z nich může části výzkumné komunity vyhovovat. Příspěvek představí tyto způsoby, spadající do zelené i zlaté cesty otevřeného přístupu, tak, jak jsou dnes v Elsevier k dispozici. Uvede jejich výhody i nevýhody a představí aktuální příklady využití. Krátce budou zmíněny další aktivity Elsevier, které úzce s otevřeným přístupem souvisí.
Keyword(s): otevřený přístup
English keyword(s): open access
Conference/Event: Open Access aneb Open your mind! 2013, Praha (CZ), 2013-10-24
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Open Access
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2013-11-06, last modified 2018-07-30


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]