idr-666
Název: [originál] [překlad]
Vývoj, příležitosti a výzvy otevřeného přístupu v rámci Elsevier
Autoři: Vavříková, Lucie
Rok: 2013
Jazyk: eng
Abstrakt: Trvalý přístup bez poplatků k publikovaným výsledkům výzkumu společně s uvolněním pravidel pro (znovu)užití tohoto obsahu je to, jak Elsevier dnes chápe pojem otevřený přístup. K naplnění tohoto konceptu je více cest, a každá z nich může části výzkumné komunity vyhovovat. Příspěvek představí tyto způsoby, spadající do zelené i zlaté cesty otevřeného přístupu, tak, jak jsou dnes v Elsevier k dispozici. Uvede jejich výhody i nevýhody a představí aktuální příklady využití. Krátce budou zmíněny další aktivity Elsevier, které úzce s otevřeným přístupem souvisí.
Klíčová slova: otevřený přístup
Anglická klíčová slova: open access
Konference/Akce: Open Access aneb Open your mind! 2013, Praha (CZ), 2013-10-24
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Open Access
Projekty a činnosti > Konference
Konferenční materiály > Příspěvky

 

 Záznam vytvořen dne 2013-11-06, naposledy upraven 2018-07-30.


Prezentace:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]