idr-677
Title: [originál] [překlad]
Systematická podpora Open Access – Gold Road na VŠCHT Praha
Authors: Jirát, Jiří
Year: 2013
Language: cze
Abstract: VŠCHT Praha spustila v r. 2013 pilotní projekt systematické podpory Open Access publikování zlatou cestou. Příspěvek se pokusil shrnout ohlas v akademické obci, vhodnost nastavených pravidel, efektivitu vynaložených prostředků a výhled pro příští roky.
Keyword(s): otevřený přístup; zelená cesta Open Access; zlatá cesta Open Access
English keyword(s): gold road Open Access; green road Open Access; open access; Open Access
Conference/Event: Open Access aneb Open your mind! 2013, Praha (CZ), 2013-10-24
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Open Access
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2013-11-13, last modified 2018-07-30


Videozáznam:
Jirat - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-677_1 - Download fulltextPDF [Download]