idr-678
Title: [originál] [překlad]
Občanská věda v ornitologii
Authors: Voříšek, Petr; Vermouzek, Zdeněk
Year: 2013
Language: cze
Abstract: Občanská věda je relativně nový termín pro taková vědecká bádání, na nichž se kromě profesionálních vědců významnou nebo rozhodující měrou podílejí i amatéři zabývající se danou problematikou ve svém volném čase. Přestože termín je nový, výzkumy podobného charakteru se prováděly a provádějí již dlouho. Právě ornitologie je jedním z oborů, kde má občanská věda dlouhou tradici a můžeme tak na řadě příkladů demonstrovat přínosy, úskalí i hlavní specifika tohoto způsobu vědeckého poznávání světa.
Keyword(s): amatérská ornitologie; kroužkování ptáků; občanská věda; ochrana životního prostředí; ornitologie; ptáci; rákosník ostřicový; výzkum
English keyword(s): birds; citizen science; environment protection; ornithology; research
Conference/Event: Open Access aneb Open your mind! 2013, Praha (CZ, 2013-10-24
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Open Access
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2013-11-13, last modified 2018-07-30


Videozáznam:
Vermouzek - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-678_1 - Download fulltextPDF [Download]