idr-679
Title: [originál] [překlad]
Podporují knihovny Open Access?
Authors: Syrová, Radka
Year: 2013
Language: cze
Abstract: Příspěvek se věnuje podpoře OA v českých vysokoškolských a vědeckých knihovnách. Do jaké míry poskytují knihovny podporu pro OA publikování? Pomohou s vyřizováním smluv? Nalezneme články autorů v institucionálních repozitářích? Jaké služby mohou čtenáři našich knihoven očekávat a požadovat?
Keyword(s): informační vzdělávání; knihovny; otevřený přístup
English keyword(s): libraries; Open Access; open access
Conference/Event: Open Access aneb Open your mind! 2013, Praha (CZ), 2013-10-24
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Open Access
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2013-11-13, last modified 2018-07-30


Videozáznam:
Syrova - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-679_1 - Download fulltextPDF [Download]